Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 Yazaki Thái Bình tuyển dụng công nhân Công nhân sản xuất Thái Bình 5.300.000 ~ 6.900.000 10/31/2023
2 Yazaki Hải Phòng cần tuyển công nhân tại công đoạn sản xuất Công nhân Hải Phòng Từ 6- 8 triệu 9/30/2023
3 Tuyển dụng nhân viên y tế Trao đổi khi phỏng vấn Quảng Ninh Trao đổi khi phỏng vấn 8/31/2023
4 Tuyển dụng nhân viên phòng chuẩn bị sản xuất Nhân viên phòng chuẩn bị sản xuất Hải Phòng Theo quy định 8/25/2023
5 YAZAKI THAI BINH TUYEN CONG NHAN NAM NGHE Công nhân Thái Bình Trao đổi khi PV 9/29/2022
6 Tuyển dụng nhân viên y tế Theo dõi sức khỏe cho công nhân viên Quảng Ninh Thỏa thuận 7/30/2021