Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 Yazaki Thái Bình tuyển dụng bác sĩ Chăm sóc y tế Thái Bình Trao đổi khi PV 31/03/2020
2 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên bộ phận Pháp chế Nhân viên Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 15/03/2020