Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 Yazaki Thái Bình tuyển dụng công nhân công đoạn sản xuất Công nhân Thái Bình 4.8 ~ 6.3 triệu 31/07/2019
2 Yazaki Hải Phòng cần tuyển công nhân tại công đoạn sản xuất Công nhân Hải Phòng Từ 4.5 - 7 triệu 31/07/2019
3 Yazaki chi nhánh Thái Bình tuyển dụng công nhân Công nhân sản xuất Thái Bình 4.6 ~ 6.1 triệu 31/07/2019
4 YAZAKI chi nhánh Thái Bình tuyển dụng nhân viên y tế Nhân viên y tế Thái Bình Chi tiết khi phỏng vấn 25/07/2019
5 YAZAKI chi nhánh Thái Bình tuyển dụng nhân viên Nhân viên Thái Bình Chi tiết khi phỏng vấn 25/07/2019
6 Yazaki chi nhánh Thái Bình tuyển dụng công nhân nam nghề Công nhân nam nghề Thái Bình Trao đổi khi phỏng vấn 25/07/2019
7 Yazaki Hải Phòng tuyển trợ lý trưởng phòng Nhân viên Hải Phòng Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 02/07/2019
8 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên tiếng Nhật Nhân viên tiếng Nhật Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 02/07/2019
9 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên nam Nhân viên nam Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 02/07/2019
10 Yazaki chi nhánh Thái Bình tuyển dụng nhân viên tiếng Nhật Nhân viên Thái Bình Trao đổi khi phỏng vấn 17/05/2019
11 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên kế hoạch tài chính Nhân viên Hải Phòng Thỏa thuận 16/05/2019
12 Yazaki Hải Phòng tuyển công nhân lái xe nâng Công nhân lái xe nâng Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 16/05/2019
13 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên Nhân viên Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 16/05/2019
14 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên tiếng Nhật Nhân viên tiếng Nhật Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 16/05/2019
15 Yazaki Hải Phòng tuyển dụng Tạp vụ Tạp vụ Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 16/05/2019
16 Nhân viên kỹ thuật Nhân viên Văn phòng Hải Phòng Chi tiết khi phỏng vấn 16/04/2019
17 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên phòng NYS Nhân viên Hải Phòng Thỏa thuận 08/03/2019
18 Tuyển dụng bác sĩ tại YHV chi nhánh Quảng Ninh Bác sỹ Quảng Ninh Thỏa thuận 30/01/2019