Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 Yazaki Thái Bình tuyển dụng công nhân Công nhân sản xuất Thái Bình 4.600.000 ~ 6.100.000 31/12/2019
2 Yazaki Thái Bình tuyển dụng bác sĩ Chăm sóc y tế Thái Bình Trao đổi khi PV 15/12/2019
3 Yazaki Thái Bình tuyển dụng nhân viên Nhân vien Thái Bình Trao đổi khi PV 15/12/2019
4 Yazaki Thaí Bình tuyển dụng nhân viên tiếng Nhật Nhân viên Thái Bình Trao đổi khi PV 15/12/2019
5 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên phiên dịch tiếng Anh Nhân viên phiên dịch tiếng Anh Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 08/12/2019
6 Yazaki Hải Phòng cần tuyển công nhân tại công đoạn sản xuất Công nhân Hải Phòng Từ 4.5 - 7 triệu 30/11/2019