Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 Yazaki Hải Phòng cần tuyển nhân viên nam Nhân viên nam Hải Phòng Thỏa thuận 06/11/2020
2 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên phòng Chuẩn bị sản xuất Nhân viên phòng Chuẩn bị sản xuất Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 06/11/2020