Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 Yazaki Hải Phòng cần tuyển công nhân tại công đoạn sản xuất Công nhân Hải Phòng Từ 4.5 - 7 triệu 30/11/2019
2 Yazaki Thái Bình tuyển dụng công nhân Công nhân sản xuất Thái Bình 4.600.000 ~ 6.100.000 30/11/2019
3 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên phiên dịch tiếng Nhật Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 17/11/2019
4 Yazaki Thái Bình tuyển dụng bác sĩ đa khoa Nhân viên Thái Bình Trao đổi khi PV 15/11/2019
5 Yazaki Thaí Bình tuyển dụng nhân viên tiếng Nhật Nhân viên Thái Bình Trao đổi khi PV 15/11/2019
6 Yazaki Thái Bình tuyển dụng công nhân nam nghề Công nhân nghề Thái Bình Trao đổi khi PV 15/11/2019
7 YAZAKI Thái Bình tuyển dụng nhân viên Nhân viên văn phòng Thái Bình Trao đổi khi PV 15/11/2019