Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 YAZAKI chi nhánh Thái Bình tuyển dụng nhân viên y tế Nhân viên y tế Thái Bình Chi tiết khi phỏng vấn 25/03/2019
2 YAZAKI chi nhánh Thái Bình tuyển dụng nhân viên Nhân viên Thái Bình Chi tiết khi phỏng vấn 25/03/2019
3 Yazaki Hải Phòng tuyển dụng nhân viên môi trường Nhân viên môi trường Hải Phòng Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn 12/03/2019
4 Cần tuyền nhân viên IT làm việc tại Hải Phòng Nhân viên IT Hải Phòng Chi tiết tại buổi phỏng vấn 08/03/2019
5 Nhân viên bộ phận giá thành Nhân viên Văn phòng Hải Phòng Chi tiết khi phỏng vấn 08/03/2019
6 Tuyển dụng bác sĩ tại YHV chi nhánh Quảng Ninh Bác sỹ Quảng Ninh Thỏa thuận 30/01/2019
7 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên phòng NYS Nhân viên Hải Phòng Thỏa thuận 08/03/2019
8 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên kế hoạch tài chính Nhân viên Hải Phòng Thỏa thuận 08/03/2019
9 Yazaki Hải Phòng cần tuyển công nhân tại công đoạn sản xuất Công nhân Hải Phòng Từ 4.5 - 7 triệu 31/03/2019