Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên phòng Thiết kế sản xuất Nhân viên phòng Thiết kế Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 30/09/2019
2 YAZAKI chi nhánh Thái Bình tuyển dụng nhân viên y tế Nhân viên y tế Thái Bình Chi tiết khi phỏng vấn 30/09/2019
3 YAZAKI chi nhánh Thái Bình tuyển dụng nhân viên Nhân viên Thái Bình Chi tiết khi phỏng vấn 30/09/2019
4 Yazaki chi nhánh Thái Bình tuyển dụng công nhân Công nhân sản xuất Thái Bình 4.6 ~ 6.1 triệu 30/09/2019
5 Yazaki chi nhánh Thái Bình tuyển dụng nhân viên tiếng Nhật Nhân viên Thái Bình Trao đổi khi phỏng vấn 30/09/2019
6 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên phòng Kỹ thuật sản xuất Nhân viên phòng Kỹ thuật sản xuất Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 30/09/2019
7 Yazaki chi nhánh Quảng Ninh tuyển dụng nhân viên phòng quản lý chất lượng Nhân viên phòng quản lý chất lượng Quảng Ninh Thỏa thuận 30/09/2019
8 Yazaki Hải Phòng tuyển phiên dịch tiếng Nhật Phiên dịch tiếng Nhật Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 16/09/2019
9 Yazaki chi nhánh Thái Bình tuyển dụng công nhân nam nghề Công nhân nam nghề Thái Bình Trao đổi khi phỏng vấn 31/08/2019
10 Yazaki Hải Phòng tuyển công nhân Nam nghề Công nhân nghề Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 04/08/2019
11 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên phòng Chuẩn bị sản xuất Nhân viên phòng Thiết kế Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 04/08/2019
12 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên nam phòng NYS Nhân viên phòng NYS Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 04/08/2019
13 Yazaki Hải Phòng cần tuyển công nhân tại công đoạn sản xuất Công nhân Hải Phòng Từ 4.5 - 7 triệu 31/07/2019
14 Yazaki Hải Phòng cần tuyển công nhân nữ tại công đoạn sản xuất Công nhân Hải Phòng Từ 4.5 - 7 triệu 31/07/2019
15 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên phòng Quản lý chất lượng Nhân viên Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 29/07/2019
16 Yazaki Hải Phòng tuyển trợ lý trưởng phòng Nhân viên Hải Phòng Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 02/07/2019
17 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên tiếng Nhật Nhân viên tiếng Nhật Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 02/07/2019
18 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên nam Nhân viên nam Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 02/07/2019
19 Yazaki Hải Phòng tuyển công nhân lái xe nâng Công nhân lái xe nâng Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 16/05/2019
20 Yazaki Hải Phòng tuyển nhân viên Nhân viên Hải Phòng Trao đổi khi phỏng vấn 16/05/2019