Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 Yazaki Thái Bình tuyển dụng công nhân Công nhân sản xuất Thái Bình 4.600.000 ~ 6.100.000 31/10/2019