Tặng quà cho Trung tâm hội người khuyết tật huyện An Dương (ngày 3/6/2010)

    

 

 
   

 Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung (quần áo, gạo, tiền)

    

 

 
   

 Ủng hộ công nhân viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn

    

 

 
 

 Tặng quà cho trường THPT Nguyễn Trãi

    

 

 
 

 Tặng quà cho trường THPT Quang Trung

    

 

 
   

 Ủng hộ đất nước Nhật Bản (do thảm họa động đất, sóng thần kép)

    

 

 
   

 Ủng hộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

   

 

 
   

 Hiến máu nhân đạo

    

 

 
   

 Ủng hộ đồng bào thiên tai bão lũ miền Tây Bắc