ISO 9001:2015

Ngày kickoff: 20/07/2004.

Ngày chứng nhận chứng chỉ lần đầu: 30/12/2005.

Ngày chứng nhận chứng chỉ mới nhất: 24/10/2023.

Mục đích:  Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tốt nhất nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao và luôn thảo mãn yêu cầu của khách hàng. Chính sách chất lượng Ban lãnh đạo đưa ra thể hiện rất rõ tinh thần đó:

"TẠO RA SẢN PHẨM VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM.
LÀM CHO KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG VÀ HÀI LÒNG"

HIỆN TRƯỜNG CHÍNH LÀ XUẤT PHÁT ĐIỂM:

  • Đến hiện trường: ——Thường xuyên xác nhận và điều tra thực trạng, giải quyết các vấn đề bằng kiến thức và sự hiểu biết
  • Tuân thủ quy định: Thực hiện chính xác thao tác đã được quy định.
  • Khách hàng là trên hết: Tốt hơn, rẻ hơn, nhanh hơn

 

 

ISO 14001:2015

Ngày kickoff: 20/04/2006.

Ngày chứng nhận chứng chỉ lần đầu: 03/11/2006.

Ngày chứng nhận chứng chỉ mới nhất: 24/10/2023.

Mục đích:  Giúp xây dựng hình ảnh một YHV thân thiện với môi trường, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tạo thương hiệu và uy tín của YHV trên thị trường quốc tế. Ban lãnh đạo đưa ra định hướng cho toàn thể công nhân viên bằng chính sách môi trường sau:

"Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam cam kết tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu của tập đoàn liên quan đến môi trường nhằm trở thành "Doanh nghiệp phát triển cùng với thế giới", "Doanh nghiệp cần thiết cho xã hội". Cùng với việc nâng cao nhận thức về môi trường, toàn thể công nhân viên trong Công ty không ngừng nỗ lực, duy trì và nâng cao việc bảo vệ môi trường, thực hiện tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên liệu, tái sử dụng, chống ô nhiễm môi trường và hoạt động giảm thiểu những ảnh hưởng đến môi trường".