Năm 2001

Tháng 9

Nhận giấy phép đầu tư

Tháng10

Lễ động thổ

Năm 2002

Tháng 2

Bắt đầu sản xuất hàng Nissan

Tháng 5

Đổi giấy phép đầu tư

Tháng 7

Lễ hoàn công

Tháng 10

Bắt đầu sản xuất hàng Mitsubishi

Năm 2003

Tháng 1

Sản xuất hàng Toyota

Tháng 6

Thành lập tổ chức Công đoàn lâm thơì

Tháng 11

Khởi công khu nhà phúc lợi

Năm 2004

Tháng 5

Bắt đầu sản xuất hàng nội địa Toyota Việt Nam

Tháng 7

Bắt đầu triển khai ISO 9001:2000

Tháng 10

Lễ cám ơn CNV YHV

Năm 2005 

Tháng 2

Xin đổi giấy phép đầu tư lần 2

Tháng 3

Lễ động thổ xây dựng mở rộng nhà máy

Tháng 9

CNV đi thăm quan vịnh Hạ Long

Tháng 12

Hoàn thành nhà máy giai đoạn 2

Năm 2006

Tháng 1

Lễ đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2000

Tháng 2

Triển khai hoạt động ISO 14001:2004

Tháng 4

Bắt đầu triển khai hàng Honda

Tháng 10

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập

Tháng 2

Lễ đón nhận chứng chỉ ISO 14001:2004

Năm 2007

Tháng 7

Hoạt động Thể dục thể thao

Tháng 10

Kỷ niệm 6 năm thành lập

Năm 2008 

Tháng 1

Bắt đầu tuyển dụng người lao động TNTHCS

Tháng 7

Hoạt động Thể dục thể thao

Tháng 8

Bắt đầu sản xuất hàng Toyota Bắc Mỹ

Tháng 10

Lễ kỷ niệm 7 năm thành lập

Năm 2009

Tháng 5

Khởi sự SX hàng Prius mới

Tháng 5

Thay đổi Tổng Giám Đốc

Tháng 7

Hoạt động Thể dục thể thao

Năm 2010

Tháng 3

Chuẩn bị khởi sự hàng UD Trucks

Tháng 3

Hội nghị Giám Đốc Asean

Tháng 5

Lễ đoàn nhận bằng khen của chủ tịch UBND thành phố

Năm 2011

Tháng 4

Lễ nhận giấy chứng nhận đầu tư xây dựng phân xưởng Thái Bình

Tháng 5

Lễ khởi công xây dựng phân xưởng Thái Bình

Tháng 9

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty

Năm 2012

Tháng 3

Tham dự QCC quốc tế, nhận giải thưởng giám đốc

Tháng 5

Lễ khởi công xây dựng phân xưởng Thái Bình

Tháng 4

Nhận giải thưởng chất lượng cho nhà cung cấp tốt nhất từ TMV

Năm 2013

Tháng 4

Nhận giải thưởng an toàn và chất lượng cho nhà cung cấp tốt nhất từ TMV

Tháng 6

Nhận giảI thưởng từ giám đốc tập đoàn

Năm 2014

Tháng 3

Tham dự QC quốc tế nhận GiảI thưởng giám đốc lần 2

Tháng 8

Khởi công xưởng chi nhỏnh Quảng Ninh

Năm 2015

Tháng 3

Hoàn thành xưởng chi nhánh Quảng Ninh

Tháng 6

Thay đổi tổng giám đốc Mr.Akino

Năm 2016

Tháng 3

Tham dự QC quốc tế nhận Giải thưởng giám đốc lần 3

Tháng 9

Khởi công xưởng vệ tinh Thái Bình

Tháng 10

Kỷ niệm 15 năm thành lập công ty

Năm 2017

Tháng 2

Hoàn thành xưởng vệ tinh Thái Bình

Tháng 4

Nhận giải thưởng nhà cung cấp có chất lượng tốt nhất từ TMV

Năm 2018

Tháng 3

Tham dự QC quốc tế nhận Giải thưởng giám đốc lần 4

Tháng 4

Nhận giảI thưởng giá thành cho nhà cung cấp tốt nhất từ TMV