Tên công ty YAZAKI HAIPHONG VIETNAM CO. LTD
Ký kiệu YHV
Địa chỉ Lô L, khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng
Km 13, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại 84 - 225. 3743207
Fax: 84 - 225. 3743208
Ngày thành lập : 17/09/2001
Phương châm: + Tồn tại cùng thế giới
+ Doanh nghiệp cần thiết cho xã hội
Hoạt động: Sản xuất, kinh doanh hệ thống dây dẫn điện cho xe ô tô
Tổng Giám Đốc: Ông Ishigami Akira
Số công nhân viên:

+ Tại công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam: 7710 người (Nam: 1246, Nữ: 6464)
+ Tại chi nhánh công ty TNHH Yazaki Hải Phòng VN tại Thái Bình: 6394 người (Nam: 658, Nữ: 5736)
+ Tại chi nhánh công ty TNHH Yazaki Hải Phòng VN tại Quảng Ninh: 5053 người (Nam: 294, Nữ: 4759)
(Tính đến 30/09/2019)

Cơ hội đào tạo và làm việc tại nước ngoài thuộc các chi nhánh của tập đoàn.