Tên công ty YAZAKI HAIPHONG VIETNAM CO. LTD
Ký kiệu YHV
Địa chỉ Lô L, khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng
Km 13, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại 84 - 225. 3743207
Fax: 84 - 225. 3743208
Ngày thành lập : 17/09/2001
Phương châm: + Tồn tại cùng thế giới
+ Doanh nghiệp cần thiết cho xã hội
Hoạt động: Sản xuất, kinh doanh hệ thống dây dẫn điện cho xe ô tô
Tổng Giám Đốc: Ông Akino Yoshihiko
Số công nhân viên:

+ Tại công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam: 8216 người (Nam: 1503, Nữ: 6713)
+ Tại chi nhánh công ty TNHH Yazaki Hải Phòng VN tại Thái Bình: 6346 người (Nam: 615, Nữ: 5731)
+ Tại chi nhánh công ty TNHH Yazaki Hải Phòng VN tại Quảng Ninh: 5235 người (Nam: 304, Nữ: 4931)
(Tính đến 30/06/2019)

Cơ hội đào tạo và làm việc tại nước ngoài thuộc các chi nhánh của tập đoàn.