Tên công ty YAZAKI HAIPHONG VIETNAM CO. LTD
Ký kiệu YHV
Địa chỉ Lô L, khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng
Km 13, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại 84 - 225. 3743207
Fax: 84 - 225. 3743208
Ngày thành lập : 17/09/2001
Phương châm: + Tồn tại cùng thế giới
+ Doanh nghiệp cần thiết cho xã hội
Hoạt động: Sản xuất, kinh doanh hệ thống dây dẫn điện cho xe ô tô
Tổng Giám Đốc: Ông Akino Yoshihiko
Số công nhân viên:

+ Tại công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam: 7901 người (Nam: 1071, Nữ: 6830)
+ Tại chi nhánh công ty TNHH Yazaki Hải Phòng VN tại Thái Bình: 6549 người (Nam: 633, Nữ: 5916)
+ Tại chi nhánh công ty TNHH Yazaki Hải Phòng VN tại Quảng Ninh: 5321 người (Nam: 315, Nữ: 5006)
(Tính đến 28/02/2019)

Cơ hội đào tạo và làm việc tại nước ngoài thuộc các chi nhánh của tập đoàn.