Cập nhật danh sách vùng dịch mới nhất

Hải Phòng

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Thái Bình

(Cập nhật và áp dụng từ 17h, ngày 18/10/2021 )
2021年10月18日の17時から更新し、運用する)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            QUẢNG NINH

NGÀY UPDATE: 16/10/2021