Cập nhật danh sách vùng dịch mới nhất

Để biết được nơi mình đang sống hoặc di chuyển đến thuộc nguy cơ nào, công nhân viên truy cập vào bản đồ COVID-19 https://capdodich.yte.gov.vn/map.

Đây là trang web do Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Y tế) quản lý.

Cách tìm kiếm địa phương quan tâm: 

yes 1. Chọn địa phương trong danh sách ở góc trên của màn hình.

yes 2. Chọn cấp độ hành chính quận/huyện/thành phố/thị xã và theo dõi chi tiết bên bảng thống kê cấp độ dịch theo từng xã/phường/thị trấn phía bên trái.

heartheartheartClick vào link chữ màu xanh để truy cập Bản đồ Covid

Click vào day!

住んでいる地域や到着地域が危険にさらされているかどうかを分かるために、従業員はCOVID-19マップhttps://capdodich.yte.gov.vn/mapにアクセスしてください。 このウェブは情報技術部(医療省)によって管理されています。

ここで、従業員は、画面の上隅にあるリストから選択することにより、自分が住んでいて働いている地域を検索します。 次に、市/県/地区/町の行政レベルを選択し、左側の各コミューン/村/の感染レベルの集計表の詳細に従います。

青い字リンクをクリックして、Covidマップにアクセスする事。

Click vào day!

 

THÁI BÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            QUẢNG NINH

Hướng dẫn xác nhận vùng dịch:

Link danh sách vùng dịch

https://capdodich.yte.gov.vn/map