Trang chủ    Site map    Liên hệ    Tiếng Nhật

 

 

TRANG CHỦ

 

GIỚI THIỆU
VỀ YHV

 

ĐÓNG GÓP
XÃ HỘI

 

TUYỂN DỤNG
ĐÀO TẠO

 

PHÚC LỢI
XÃ HỘI

 

SẢN PHẨM

 

TIN TỨC

 

CHỨNG CHỈ
ISO

 

CÁC HOẠT ĐỘNG

Tổ chức tham quan cho con em CNV là học sinh giỏi

   

 

 

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
CÁC NGÀY LỄ LỚN

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO

Tổ chức các hoạt động thể thao cho CNV

   

 

Diễn tập PCCC & CNCH

   

 

 

Lễ hội âm nhạc

   

 

Đào tạo học An toàn giao thông cho công nhân viên, tham gia lớp huấn luyện lái xe an toàn

   

 

 

Đào tạo học an toàn lao động cho công nhân viên và nhà thầu

   

 

 

Tổ chức nữ Công (Pha chế đồ uống cho CNV)

   

Con em công nhân viên tham dự chương trình trại hè tại Nhật Bản

   

 

Giao lưu học sinh giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản tại Việt Nam

       

 

Copyright © 2011 - Công ty TNHH Yazaki Haiphong Vietnam - Email: smb_yhv_adm01@vn.yazaki.com - Website: www.yhv.com.vn
Lô L khu CN Nomura An Dương tp Hải Phòng - Tel: (84)-225-3743 207 - Fax: (84)-225-3743 208