Trang chủ    Site map    Liên hệ    Tiếng Nhật

 

 

TRANG CHỦ

 

GIỚI THIỆU
VỀ YHV

 

ĐÓNG GÓP
XÃ HỘI

 

TUYỂN DỤNG
ĐÀO TẠO

 

PHÚC LỢI
XÃ HỘI

 

SẢN PHẨM

 

TIN TỨC

 

CHỨNG CHỈ
ISO

 

CÁC HOẠT ĐỘNG

Tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm

   

 

 

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
CÁC NGÀY LỄ LỚN

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO

Tuyên truyền sức khỏe sinh sản

   

 

Đào tạo công tác PCCC

 

 

Đào tạo công tác ATVS thực phẩm

   

 

Đào tạo học An toàn giao thông cho CNV, đào tạo học lái xe an toàn

 

 

Đào tạo học an toàn lao động cho CNV

   

 

 

Đào tạo cách quản lý công việc

   

 

 

Copyright © 2011 - Công ty TNHH Yazaki Haiphong Vietnam - Email: smb_yhv_adm01@vn.yazaki.com - Website: www.yhv.com.vn
Lô L khu CN Nomura An Dương tp Hải Phòng - Tel: (84)-225-3743 207 - Fax: (84)-225-3743 208