Trang chủ    Site map    Liên hệ    Tiếng Nhật

 

 

TRANG CHỦ

 

GIỚI THIỆU
VỀ YHV

 

ĐÓNG GÓP
XÃ HỘI

 

TUYỂN DỤNG
ĐÀO TẠO

 

PHÚC LỢI
XÃ HỘI

 

SẢN PHẨM

 

TIN TỨC

 

CHỨNG CHỈ
ISO

 

CÁC HOẠT ĐỘNG

 

VỀ TẬP ĐOÀN YAZAKI

TỐNG QUÁT VỀ CÔNG TY YHV

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY YHV

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN YHV

 
 
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY YHV

 

            YHV            

HÀNH CHÍNH
KẾ TOÁN
  TQM   QUẢN LÝ
SẢN XUẤT
  SẢN XUẤT
MAE
  SẢN XUẤT
ATO
  CHUẨN BỊ
SẢN XUẤT
  KỸ THUẬT
SẢN XUẤT
  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Hành chính

 

ISO

 

Kế hoạch

 

Công đoạn
trước

 

Công đoạn
sau

 

Chuẩn bị
sản xuất

 

Kỹ thuật

 

Wire harness

Nhân sự

 

QCC

 

Hệ thống

     

NYS

 

Thiết kế

 

Bảo dưỡng
máy

 

Part QA

Kế toán

 

5S

 

Mua bán

         

IC

       

Giá thành

Đào tạo
Menkyo

 

Xuất nhập
khẩu

                   

 

 

 

 

Kho nguyên
liệu

                   

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2011 - Công ty TNHH Yazaki Haiphong Vietnam - Email: smb_yhv_adm01@vn.yazaki.com - Website: www.yhv.com.vn
Lô L khu CN Nomura An Dương tp Hải Phòng - Tel: (84)-225-3743 207 - Fax: (84)-225-3743 208