Trang chủ    Site map    Liên hệ    Tiếng Nhật

 

 

TRANG CHỦ

 

GIỚI THIỆU
VỀ YHV

 

ĐÓNG GÓP
XÃ HỘI

 

TUYỂN DỤNG
ĐÀO TẠO

 

PHÚC LỢI
XÃ HỘI

 

SẢN PHẨM

 

TIN TỨC

 

CHỨNG CHỈ
ISO

 

CÁC HOẠT ĐỘNG

 

VỀ TẬP ĐOÀN YAZAKI

TỐNG QUÁT VỀ CÔNG TY YHV

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY YHV

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN YHV

 
 
 

SƠ ĐỒ WEBSITE

 

            TRANG CHỦ            

GIỚI THIỆU
VỀ YHV
  SẢN PHẨM   TIN TỨC   ĐÓNG GÓP
XÃ HỘI
  HOẠT ĐỘNG   PHÚC LỢI
XÃ HỘI
  CHỨNG CHỈ
ISO
  TUYỂN DỤNG
VÀ ĐÀO TẠO

Tổng quan về
tập đoàn

 

Giới thiệu về
wireharness

 

Tin tức từ
YHV

 

Hoạt động
từ thiện

 

Kỷ niệm
ngày lề lớn

 

Chế độ tiền
lương

 

ISO
9001-2008

 

Tuyển dụng

Giới thiệu
về YHV

     

Báo chí nói
về YHV

     

Giáo dục
đào tạo

 

Thời gian
làm việc

 

ISO
14000-2004

 

Đào tạo

Cơ cấu tổ
chức YHV

                 

Chế độ
phúc lợi

       

Lịch sử phát
triển YHV

               

Cơ sở
hạ tầng

       

 

 

 

                       

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2011 - Công ty TNHH Yazaki Haiphong Vietnam - Email: smb_yhv_adm01@vn.yazaki.com - Website: www.yhv.com.vn
Lô L khu CN Nomura An Dương tp Hải Phòng - Tel: (84)-225-3743 207 - Fax: (84)-225-3743 208