Trang chủ    Site map    Liên hệ    Tiếng Nhật

 

 

TRANG CHỦ

 

GIỚI THIỆU
VỀ YHV

 

ĐÓNG GÓP
XÃ HỘI

 

TUYỂN DỤNG
ĐÀO TẠO

 

PHÚC LỢI
XÃ HỘI

 

SẢN PHẨM

 

TIN TỨC

 

CHỨNG CHỈ
ISO

 

CÁC HOẠT ĐỘNG

 

ĐÀO TẠO

TUYỂN DỤNG

TUYỂN GẤP

 
 
 

ĐÀO TẠO

Thời gian học việc trước khi ký Hợp đồng lao động chính thức là 1 tháng, trong đó bao gồm:

Thời gian học tại phòng Hành chính : 1.5 ngày.

     (Bao gồm học về nội quy Công ty, an toàn lao động, làm các thủ tục cho công nhân viên mới)

Thời gian học tại phòng đào tạo: 10.5 ngày.

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 - Công ty TNHH Yazaki Haiphong Vietnam - Email: smb_yhv_adm01@vn.yazaki.com - Website: www.yhv.com.vn
Lô L khu CN Nomura An Dương tp Hải Phòng - Tel: (84)-225-3743 207 - Fax: (84)-225-3743 208